Prekládky inžinierskych sietí

Plyn:

Červenica-Jakubova Voľa, Streda/Bodrogom, Turňa /Bodvou, atď.

MTS káble:

Rožňava -Dobšiná, Seňa - Haniska, Kendice-Petrovany, Šarišské Michaľany, atď

Vodovod:

Mäsiarska ul. Alžbetina ul., Dominikánske nám., Hlavná ul. Preložka vodovodu obytný súbor Grot IV, preložka vodovodu Prešov-nábrežná komunikácia,preložky vodovodu pri výstavbe obchodných domov Tesco,Kaufland,Metro,Lidl,atď.

Kanalizácia:

Mäsiarska ul. Alžbetina ul., Dominikánske nám., Hlavná ul. obytný súbor Grot, Prešov-nábrežná komunikácia, diaľničná kanalizácia (Fričovce, Široké, Beharovce-Branisko), obec Medzev, obec Uzovské Pekľany, horespomenuté obchodné domy, ČOV Kokšov Bakša, atď.