Letecké snímkovanie

Snímky závalového územia v Nižnej Myšli
metódou leteckého snímkovania
Snímky závalového územia v Nižnej Myšli
metódou leteckého snímkovania
Snímky závalového územia v Nižnej Myšli metódou leteckého snímkovania Snímky závalového územia v Nižnej Myšli metódou leteckého snímkovania
Snímky závalového územia v Nižnej Myšli
metódou leteckého snímkovania
Snímky závalového územia v Nižnej Myšli
metódou leteckého snímkovania
Snímky závalového územia v Nižnej Myšli metódou leteckého snímkovania Snímky závalového územia v Nižnej Myšli metódou leteckého snímkovania
Snímky závalového územia v Nižnej Myšli
metódou leteckého snímkovania
Snímky závalového územia v Nižnej Myšli
metódou leteckého snímkovania
Snímky závalového územia v Nižnej Myšli metódou leteckého snímkovania Snímky závalového územia v Nižnej Myšli metódou leteckého snímkovania