Ostatné geometrické plány

- Zahrádkárska lokalita ZDOBA( 535 záhradiek)
- Kompresorová stanica Jablonov nad Turňou
- TÚ Ardovo, TÚ Kaloša
- Južné nábrežie, preložka cesty I/18
- Uzovské Pekľany-rekonštrukcia cesty
- množstvo väčších a menších na majetkoprávne vysporiadanie, oddelenie pozemkov, vydanie kolaudačného rozhodnutia, líniové stavby