Kontrolné merania

Osadenia nosných konštrukcií zvislosti a smerového
osadenia stĺpov pri výstavbe objektov:

METRO Košice
Hypermarket TESCO Košice
Hypermarket TESCO Prešov
Hypermarket TESCO Poprad
KAUFLAND Spišská Nová ves