3D skenovanie

Tunelová rúra Branisko

Most Behárovce

Tunelová rúra Branisko Most Behárovce
Pozícia firmy 4texel,s.r.o. na mape
Model dreveného kostolíka v Miroli
spracovaný 3D Scanovaním
Model dreveného kostolíka v Miroli
spracovaný 3D Scanovaním
Model dreveného kostolíka v Miroli
spracovaný 3D Scanovaním
Model dreveného kostolíka v Miroli spracovaný 3D Scanovaním Model dreveného kostolíka v Miroli spracovaný 3D ScanovanímModel dreveného kostolíka v Miroli spracovaný 3D Scanovaním
Model dreveného kostolíka v Miroli
spracovaný 3D Scanovaním
Model kostolíka v Silici
spracovaný 3D modelovaním

Západný portál - Branisko

Model kostolíka v Silici spracovaný 3D modelovaním Západný portál - BraniskoModel dreveného kostolíka v Miroli spracovaný 3D Scanovaním

Most Behárovce

Most Behárovce

Most Behárovce

Most Behárovce Most BehárovceMost Behárovce

Hrad Fiľakovo

Hrad Fiľakovo

Hrad Fiľakovo Hrad Fiľakovo