Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov

- Kompresorová stanica Jablonov nad Turňou(70 ha)
- TÚ Ardovo(10ha),
- TÚ Kaloša(10ha)
- Záhradkárska lokalita