Inžinierska geodézia

- geodetické práce pre investora stavby

- geodetické práce pre dodávateľa stavby

- budovanie vytyčovacej siete(stabilizácia, zameranie a spracovanie dokumentácie vytyčovacich sietí a iných účelových geodetických sietí)

- priestorové vytýčenie stavieb a staveniska (polohy, tvaru a rozmerov objektov stavieb a vytýčenie terénných úprav ,vyznačenie pôdorysu budúcej stavby v teréne, výškové vytýčenie dna základovej škáry-jamy stavby)

- meranie posunov a deformacii stavebných objektov

- výpočet kubatúr (skládok, projektovaných násypov a výkopov a pod.)

- zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov vrátane interiéru (pohľady, rezy, pôdorysy)

- vyhotovenie polohopisných a výškopisných podkladov (pre projektovanie stavieb)

- pozdĺžne a priečne profily

- predrealizačné a porealizačné zameranie stavby a inžinierskych sietí

- vyhľadávanie, zameranie inžinierskych sietí a vyhotovenie dokumentácie pokládky inžinierskych sietí

- Kontrolné (overovacie) meranie objektov stavieb a terénnych úprav

- premeriavanie žeriavových dráh

- nivelačné práce

- tvorba účelových máp veľkých mierok

- digitálne účelové mapy pre správne účely

- geodetické činnosti podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka,investora a dodávateľa