Softvérové vybavenie

Operačný systém

Microsoft Windows XP Professional
obsahuje programy Word, Excel a databázový program Acess prepojiteľný s grafickým programom Microstation V8
Antivírus NOD 32

Grafické programy

MicroStation V8 Power draft
MicroStation SE Power draft
Geoplot
Geus 7.00.07

Ostatné programy

Patria tu programy dodané s meracou technikou a výpočtové programy vytvorené pracovníkmi našej firmy.

Celé softvérové vybavenie je vo vlastníctve firmy.